Voorwaarden

Deelname Doe- en ervaarbeurzen:

Deelnemers zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de door, of namens hen ingebrachte goederen en artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor eigen risico. Zielsgelukkig Verbinding aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid, ook niet ‘s nachts. U dient zelf uw goederen voldoende te verzekeren,

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de op- en afbouw periode,

Deelnemers zijn verplicht tijdens de beursdag aanwezig te zijn en er mag ook niet voor sluitingstijd worden opgeruimd,

Voor het standgeld zenden wij u een factuur, deze dient te worden voldaan voor uiterste betaaldatum zoals op de factuur vermeld. Hiermee is tevens uw plek gegarandeerd,

Voor verkoopstands hanteren wij andere tarieven,

Bij annulering van uw reservering tot 14 dagen voor beurs berekenen wij € 5,00 administratiekosten en wordt het reeds betaalde bedrag teruggestort,

Wanneer u 13 dagen tot 7 dagen voor de eerste beursdag annuleert bent u de helft van het standgeld verschuldigd. Daarna, of indien u zonder annulering niet op de beurs verschijnt bent u het gehele standgeld verschuldigd,

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Zielsgelukkig Verbinding,

Wij wensen u fijne, productieve en enerverende beursdagen!

Deelname weekenden

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt, iedere deelnemer is tevens verantwoordelijk voor zijn bezittingen tijdens de duur van het weekend

Voor deelname aan het weekend zenden wij u een mail, om een aanbetaling van 100, – euro te voldoen, waarmee de deelname bevestigd is na ontvangen van aanbetaling, het resterende bedrag dient 6 weken voor data voldaan te worden
Hiermee is tevens uw plek gegarandeerd

Bij annulering:

Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren, via de email: info@zielsgelukkigverbinding.nl

Bij annulering van uw reservering na de betaling van het gehele bedrag , die zes weken voor data weekend ontvangen behoort te zijn, kan er geen restitutie meer plaatsvinden , gezien dan de kosten door organisatie geheel zijn voldaan, huur huis, inkopen workshops, inhuren van derden die gedeelte weekend voor zich nemen.

Voor teruggave annulering dient U zich zelf te verzekeren
De organisatie zal ten alle tijden kijken naar de ernst van de situatie , waarbij besloten kan worden het bedrag terug te betalen minus 25 euro administratie kosten.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met 1 van onderstaande telefoonnummers of via: info@zielsgelukkigverbinding.nl

06 83698405
06 24512875